Segregacja śmieci

Zacznij segregować śmieci zgodnie z najnowszym prawem dotyczącym segregacji śmieci. Nie trzeba wydawać majątku na pojemniki i kosze do segregacji śmieci. Wystarczy wykorzystać pojemniki które już posiadamy i odpowiednio je oznakować za pomocą specjalnie przygotowanych znaków, piktogramów i naklejek. Każdy z rodzajów śmieci ma swój kolor - odpowiednie oznakowanie pojemnika na śmieci danym kolorem segregacji sprawi, że nie będziemy mieli trudności z odpowiednim ich rozdzieleniem. Oznakuj swoje pojemniki, śmietniki i kosze na śmieci korzystając z poniższych piktogramów i naklejek dotyczących segregacji śmieci.

Segregacja śmieci Legenda
 • Formaty (cm):
 • A3 - 3 X 3
 • AB - 3 X 7
 • AO - 5 X 10
 • BH - 10 X 30
 • BO - 12 X 60
 • BU - 14,8 X 21
 • C1 - 15 X 15
 • CE - 15 X 30
 • D1 - 20 X 20
 • DC - 20 X 30
 • DE - 20 X 40
 • DG - 20 X 60
 • DJ - 21 X 29,7
 • DM - 24,2 X 29,7
 • DO - 25 X 35
 • E1 - 30 X 30
 • ZA - 4 X 6,5
 • Podłoża:
 • f - folia
 • p - płyta sztywna PCV - 1 mm
 • t - SYSTEM TD ®
 • Rodzaje:
 • n - nieświecące
 • s - fotoluminescencyjny
Indeks NazwaFormatyCena od 
A3ABAOBHBOBUC1CED1DCDEDGDJDMDOE1ZA  
PA051 Papier 1 Papier 1

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 poz. 19), które wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku, selektywnie zbiera się: papier - do pojemników koloru niebieskiego oznaczonych napisem PAPIER; szkło - do pojemników koloru zielonego oznaczonych napisem SZKŁO lub pojemników koloru białego oznaczonych napisem SZKŁO BEZBARWNE, lub pojemników koloru zielonego oznaczonych napisem SZKŁO KOLOROWE; metale i tworzywa sztuczne - do pojemników koloru żółtego oznaczonych napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE; odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO.


TDC proponuje cały szereg tablic, znaków i piktogramów zgodnych z rozporządzeniem w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Oferowane przez TDC znaki
i oznakowania prezentują informacje o recyklingu PAPIERU, SZKŁA, SZKŁA BEZBARWNEGO, SZKŁA KOLOROWEGO,  METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, BIO. Znaki TDC dotyczące ekologii są estetyczne i czytelnie obrazują stosowanie przepisów rozporządzenia o znakowaniu pojemników służących do zbierania frakcji odpadów podlegających recyklingowi.


więcej»
- - - - - - fn - - - - - - - - - - 2.09 zł do koszyka
PA052 Szkło 1 Szkło 1

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 poz. 19), które wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku, selektywnie zbiera się: papier - do pojemników koloru niebieskiego oznaczonych napisem PAPIER; szkło - do pojemników koloru zielonego oznaczonych napisem SZKŁO lub pojemników koloru białego oznaczonych napisem SZKŁO BEZBARWNE, lub pojemników koloru zielonego oznaczonych napisem SZKŁO KOLOROWE; metale i tworzywa sztuczne - do pojemników koloru żółtego oznaczonych napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE; odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO.


TDC proponuje cały szereg tablic, znaków i piktogramów zgodnych z rozporządzeniem w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Oferowane przez TDC znaki
i oznakowania prezentują informacje o recyklingu PAPIERU, SZKŁA, SZKŁA BEZBARWNEGO, SZKŁA KOLOROWEGO,  METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, BIO. Znaki TDC dotyczące ekologii są estetyczne i czytelnie obrazują stosowanie przepisów rozporządzenia o znakowaniu pojemników służących do zbierania frakcji odpadów podlegających recyklingowi.


więcej»
- - - - - - fn - - - - - - - - - - 2.09 zł do koszyka
PA053 Plastik 1 Plastik 1
Znaki - segregacja śmieci i odpadów

więcej»
- - - - - - fn - - - - - - - - - - 2.09 zł do koszyka
PA054 Metal 1 Metal 1
Znaki - segregacja śmieci i odpadów

więcej»
- - - - - - fn - - - - - - - - - - 2.09 zł do koszyka
PA055 Inne 1 Inne 1
Znaki - segregacja śmieci i odpadów

więcej»
- - - - - - fn - - - - - - - - - - 2.09 zł do koszyka
PA056 Odpady komunalne 1 Odpady komunalne 1
Znaki - segregacja śmieci i odpadów

więcej»
- - - - - - fn - - - - - - - - - - 2.09 zł do koszyka
PA057 Odpady organiczne 1 Odpady organiczne 1
Znaki - segregacja śmieci i odpadów

więcej»
- - - - - - fn - - - - - - - - - - 2.09 zł do koszyka
PA058 Mokre 1 Mokre 1
Znaki - segregacja śmieci i odpadów

więcej»
- - - - - - fn - - - - - - - - - - 2.09 zł do koszyka
PA059 Suche 1 Suche 1
Znaki - segregacja śmieci i odpadów

więcej»
- - - - - - fn - - - - - - - - - - 2.09 zł do koszyka
PA070 Papier 2 Papier 2

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 poz. 19), które wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku, selektywnie zbiera się: papier - do pojemników koloru niebieskiego oznaczonych napisem PAPIER; szkło - do pojemników koloru zielonego oznaczonych napisem SZKŁO lub pojemników koloru białego oznaczonych napisem SZKŁO BEZBARWNE, lub pojemników koloru zielonego oznaczonych napisem SZKŁO KOLOROWE; metale i tworzywa sztuczne - do pojemników koloru żółtego oznaczonych napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE; odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO.


TDC proponuje cały szereg tablic, znaków i piktogramów zgodnych z rozporządzeniem w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Oferowane przez TDC znaki
i oznakowania prezentują informacje o recyklingu PAPIERU, SZKŁA, SZKŁA BEZBARWNEGO, SZKŁA KOLOROWEGO,  METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, BIO. Znaki TDC dotyczące ekologii są estetyczne i czytelnie obrazują stosowanie przepisów rozporządzenia o znakowaniu pojemników służących do zbierania frakcji odpadów podlegających recyklingowi.


więcej»
- - - fn - - - - - - - - - - - - - 3.66 zł do koszyka
Indeks NazwaFormatyCena od 
A3ABAOBHBOBUC1CED1DCDEDGDJDMDOE1ZA  
PA071 Szkło 2 Szkło 2

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 poz. 19), które wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku, selektywnie zbiera się: papier - do pojemników koloru niebieskiego oznaczonych napisem PAPIER; szkło - do pojemników koloru zielonego oznaczonych napisem SZKŁO lub pojemników koloru białego oznaczonych napisem SZKŁO BEZBARWNE, lub pojemników koloru zielonego oznaczonych napisem SZKŁO KOLOROWE; metale i tworzywa sztuczne - do pojemników koloru żółtego oznaczonych napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE; odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO.


TDC proponuje cały szereg tablic, znaków i piktogramów zgodnych z rozporządzeniem w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Oferowane przez TDC znaki
i oznakowania prezentują informacje o recyklingu PAPIERU, SZKŁA, SZKŁA BEZBARWNEGO, SZKŁA KOLOROWEGO,  METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, BIO. Znaki TDC dotyczące ekologii są estetyczne i czytelnie obrazują stosowanie przepisów rozporządzenia o znakowaniu pojemników służących do zbierania frakcji odpadów podlegających recyklingowi.


więcej»
- - - fn - - - - - - - - - - - - - 3.66 zł do koszyka
PA072 Plastik 2 Plastik 2
Znaki - segregacja śmieci i odpadów

więcej»
- - - fn - - - - - - - - - - - - - 3.66 zł do koszyka
PA073 Metal 2 Metal 2
Znaki - segregacja śmieci i odpadów

więcej»
- - - fn - - - - - - - - - - - - - 3.66 zł do koszyka
PA074 Inne 2 Inne 2
Znaki - segregacja śmieci i odpadów

więcej»
- - - fn - - - - - - - - - - - - - 3.66 zł do koszyka
PA075 Odpady komunalne 2 Odpady komunalne 2
Znaki - segregacja śmieci i odpadów

więcej»
- - - fn - - - - - - - - - - - - - 3.66 zł do koszyka
PA076 Odpady organiczne 2 Odpady organiczne 2
Znaki - segregacja śmieci i odpadów

więcej»
- - - fn - - - - - - - - - - - - - 3.66 zł do koszyka
PA077 Mokre 2 Mokre 2
Znaki - segregacja śmieci i odpadów

więcej»
- - - fn - - - - - - - - - - - - - 3.66 zł do koszyka
PA078 Suche 2 Suche 2
Znaki - segregacja śmieci i odpadów

więcej»
- - - fn - - - - - - - - - - - - - 3.66 zł do koszyka
PA085 Instrukcja segregacji odpadów - papier Instrukcja segregacji odpadów - papier
Naklejki na kosze na śmieci - Skrócona instrukcja segregacji śmieci i odpadów

więcej»
- - - - - - - fn - - - - - - - - - 5.43 zł do koszyka
PA086 Instrukcja segregacji odpadów - szkło Instrukcja segregacji odpadów - szkło
Naklejki na kosze na śmieci - Skrócona instrukcja segregacji śmieci i odpadów

więcej»
- - - - - - - fn - - - - - - - - - 5.43 zł do koszyka
Indeks NazwaFormatyCena od 
A3ABAOBHBOBUC1CED1DCDEDGDJDMDOE1ZA  
PA087 Instrukcja segregacji odpadów - plastik Instrukcja segregacji odpadów - plastik
Naklejki na kosze na śmieci - Skrócona instrukcja segregacji śmieci i odpadów

więcej»
- - - - - - - fn - - - - - - - - - 5.43 zł do koszyka
PA088 Instrukcja segregacji odpadów - odpady mokre Instrukcja segregacji odpadów - odpady mokre
Naklejki na kosze na śmieci - Skrócona instrukcja segregacji śmieci i odpadów

więcej»
- - - - - - - fn - - - - - - - - - 5.43 zł do koszyka
PA089 Instrukcja segregacji odpadów - odpady suche Instrukcja segregacji odpadów - odpady suche
Naklejki na kosze na śmieci - Skrócona instrukcja segregacji śmieci i odpadów

więcej»
- - - - - - - fn - - - - - - - - - 5.43 zł do koszyka
Dodawanie do koszyka

Format:
Podłoże:
Rodzaj:
Ilość:
Cena netto: 
VAT: 
Cena brutto: 
Dodano do koszyka: